.

 

 

 

ZASADY TERAPII

 Zasady i wskazówki dotyczące Terapii Domancica,    odbywającej się bezpośrednio jak i na odległość

1.Terapia odbywa się zwykle 4 dni z rzędu. W niektórych przypadkach może to być również 5 dni. Każda sesja trwa 20 -30 minut. Ustalam zwykle czas jej rozpoczęcia o tej samej porze każdego dnia. Zabiegi można powtarzać co 3-4 tygodnie, w ciężkich przypadkach nawet 1-2 tygodnie

,

2.OBECNIE PROWADZĘ GŁÓWNIE  UZDRAWIANIE NA ODLEGŁOŚĆ . Terapia taka niczym się nie różni od bezpośredniego spotkania, a jej skuteczność jest identyczna. Przed pierwszą terapią wykonuję telefon i w ten sposób nawiązuję więź energetyczną z daną osobą, to zwykle wystarcza aby rozpocząć zabiegi. W niektórych przypadkach (dotyczy to głównie małych dzieci lub osób nieświadomych), proszę o zdjęcie.   

W trakcie takiej terapii zwracam uwagę na wyciszenie się,nie krzyżujemy rąk,i i nóg, zajęcie wygodnej pozycji i skupienie się na swoich odczuciach – jeśli takowe posiadamy. Mogą to być najczęściej: uczucia ciepła, chłodnego powiewu, mrowienia, ucisku, krótkotrwałego bólu, senności, wirowania itp. Jest to zupełnie naturalne, przemijające i całkowicie bezpieczne. Brak odczuć (szczególnie na początku terapii) nie świadczy o mniejszej jej skuteczności. Oczywiście można też skorzystać z zabiegów w moim domu, takie rozwiązanie proponuję jeśli ktoś zamieszkuje blisko mnie i jego stan zdrowia mu na to pozwala.

 

3.Za terapię dziękuje się według własnego uznania i zgodnie z kodeksem etycznym obowiązującym każdego terapeutę nie wskazuję na konkretną kwotę do zapłaty. Każdy powinien uczynić to w zgodzie z własnym sumieniem  i możliwościami finansowymi.

 

4.Należy liczyć się z tym, że pierwsza 4 - dniowa sesja to zwykle początek powrotu do zdrowia. Większość dolegliwości jest mniej lub bardziej zaawansowanych i wymaga często wielomiesięcznej pracy. Na choroby pracujemy przecież przez lata... Jednokrotne spotkanie wystarcza zwykle np: na przeziębienia i dolegliwości, które wydarzyły się na krótko przed naszym spotkaniem. Taka terapia nie zwalnia od korzystania z innych metod leczenia w tym również sposobów medycyny konwencjonalnej.

 

5.Elementy procesu uzdrawiania – szybkość, przebieg, sposób, ostateczny wynik, są sprawą indywidualną dla każdego człowieka i dlatego nikomu nie mogę zagwarantować natychmiastowego uzdrowienia, chociaż zdarzały mi się osobiście takie przypadki. Zauważyłem, że niektóre osoby reagują na energię lepiej a inne słabiej i nie jest to uzależnione ode mnie, ponieważ każdą terapię dla każdego wykonuję jak najlepiej – tak jakbym ją wykonywał dla samego siebie.

 

6.Podczas całego procesu uzdrawiania jak i również po nim, preferuję dietę roślinną. Dieta taka pomaga powrócić szybciej do zdrowia i utrzymać je później w dobrostanie. Ponadto istnieje wiele dowodów naukowych z których wynika, że wegetarianie lub weganie żyją dłużej i zdrowiej. Również trzeba wiedzieć, że organizm zużywa dużo własnej energii na trawienie pokarmów niskoenergetycznych ( produkty pochodzenia zwierzęcego) niż na produkty żywe, czyli wysokoenergetyczne - roślinne i wtedy ta nadwyżka energii przyspiesza w sposób znaczący powrót do zdrowia osoby poddającej się terapii.Na nasze zdrowie ma również duży wpływ nie tylko jakość pożywienia, ale i również ilość jak i pora spożywanych posiłków.

 

7.Terapia Domancica jest wyjątkowa, najistotniejszym czynnikiem, który ma fundamentalny wpływ na jej doskonałe wyniki terapeutyczne jak wynika z moich obserwacji i praktyki - ma sposób pozyskiwania energii, którą się wykorzystuje do uzdrawiania. Podstawą w tej metodzie jest nauczenie się głębokiej ciszy przede wszystkim umysłu jak i ciała podczas uzdrawiania, kiedy to ja jestem kanałem, przez który przepływa niezakłócona moim myśleniem informacja z Boskiego Umysłu. Pod wpływem tej czystej boskiej informacji ( która jest dostępna wszędzie w przyrodzie  i przenika wszystko, i którą to właśnie pobieram przez mój wyciszony umysł) powstaje we mnie jak i w pacjencie wewnętrzna centralna energia, która w postaci krystalicznie białego światła dokonuje samo naprawy całego organizmu na poziomie atomowym i komórkowym.( Nasza oficjalna nauka tę wewnętrzną samoregulację nazywa systemem immunologicznym). Termin energia wewnętrzna oznacza, że jest ona czysta i pierwotna, i nie jest czerpana z kosmosu lub ze środowiska lecz powstaje w środku ciała człowieka. Z tego jasno wynika, że nie wykorzystuję do terapii własnej energii życiowej.Po prawidłowo przeprowadzonej terapii zarówno ja osobiście jak i pacjent posiada więcej siły życiowej. W ten sposób również można uzdrawiać na odległość, ponieważ osobiście nie wysyłam żadnej energii ( co byłoby oczywiście niemożliwe na dłuższy dystans), lecz pośredniczę w wysyłaniu informacji, która to powoduje powstanie uzdrawiającego wewnętrznego światła bezpośrednio w ciele pacjenta. Podczas całej terapii nie wykonuję nic z poziomu własnego umysłu, ponieważ moje myślenie jest całkowicie wyłączone i wszystko co się odbywa pozostawiam woli Umysłu Boga.Prowadzę jedynie energię we właściwe miejsce, która to wibracja podąża za moją uwagą. Z powyższego powodu również nie stawiam żadnej diagnozy, ponieważ od chwili spotkania się z pacjentem nie oceniam go w żadnej mierze. Gdybym diagnozował mógłbym z pewnością przejmować na poziomie informacyjnym choroby 

( które po pewnym czasie stałyby się fizycznie częścią mojego ciała) od osoby, którą uzdrawiam. Opisany powyżej sposób pracy z energią w tej metodzie w sposób diametralny różni ją od innych metod klasycznej bioterapii. Tak więc ta metoda nie ma nic wspólnego z innymi metodami pracy z energią uznanymi w Polsce jak i za granicą i nie należy ich według mnie porównywać czy też mylić.

 

8. Jeśli po jakimś czasie od uzdrowienia dolegliwość powraca, należy również zwrócić uwagę na zagrożenia elektromagnetyczne(komórka, komputer ruter wi-fi itp.) szczególnie w miejscu snu, a także na ewentualne cieki wodne, które dobrze zbadać korzystając z usług radiestety.

 

9. Każdy człowiek powinien wiedzieć, że to nie Bóg, ani żaden inny człowiek, bądź sytuacja życiowa jest odpowiedzialna za jego stan zdrowia, lecz w większości przypadków on sam i jego sposób myślenia czyli wybory podejmowane przez niego w życiu, które wpływają bezpośrednio na jego stan organizmu. Aby powrócić do własnego dobrostanu (zdrowia) należy zmienić sposób myślenia i styl życia. Terapia Domancica w moim wykonaniu wpływa nie tylko na ciało, ale i również na umysł czyli duszę i pomaga  odnaleźć właściwą harmonię i spokój wewnętrzny. 

 

10. Metoda Domancica wykazuje działanie terapeutyczne na bardzo wiele chorób, nie ma praktycznie dolegliwości na które nie można pomóc. W razie wątpliwości proszę dzwonić do mnie lub pytać

.

Serdecznie zapraszam do terapii jak i pracy nad samym sobą.

 

                                                                                                                                                                                                    Paweł Pyłka

 

Paweł Pyłka

Bioenergoterapia Metodą Zdenka Domancica

Pytania

Strona główna

 

 

ZAPRASZAM NA TERAPIĘ

 STRONA GŁÓWNA